Skip to main content

Service & garantie

Over het algemeen genomen gelden bij ons de volgende garantietermijnen:

Reparatie/ restauratie/hertsel

Bij restauratie geldt 3 jaar garantie op het gerestaureerde gedeelte mits het instrument normaal gebruikt en onderhouden is bij onder de juiste klimatologische omstandigheden.

KOPEN

Bij aankoop van een nieuwe piano of vleugel geldt standaard 5 jaar garantie, mits het instrument normaal gebruikt en onderhouden is onder de juiste klimatologische omstandigheden. Als u bij ons een instrument koopt, zijn de transportkosten binnen Nederland bij de prijs inbegrepen (mits het transport begane grond is en op een door ons te bepalen dag door de week). De eerste keer stemmen is gratis mits binnen drie maanden na levering.
Bij aankoop van een gebruikte piano of vleugel geldt een inruilgarantie van 1 jaar en volledige garantie van 3 jaar, mits het instrument normaal gebruikt en onderhouden is bij o.a. de juiste klimatologische omstandigheden.

HUREN

Wij verhuren piano’s en vleugels voor lange of korte tijd, meestal met recht van koop.
Het stemmen wordt apart in rekening gebracht.
De kosten voor het transport van het instrument worden verrekend bij aanvang van het huurcontract, tegelijk met het eerste halfjaar huur.
Als u na één jaar huur besluit het instrument te kopen, wordt één jaar betaalde huur plus de betaalde transportkosten van de koopprijs afgetrokken. Koopt u bij ons na een jaar huren een ander instrument dan krijgt u ook één jaar betaalde huur maar de helft van de transportkosten in mindering op de koopprijs .

Wij zijn lid van de NPMB. (Nederlandse Piano-en Muziekhandelaren Bond) en van de VVPN (Vereniging voor Pianotechnici Nederland).