Skip to main content

Restaureren

Wij hebben ons gespecialiseerd in uitgebreide vleugel en pianoreparaties in eigen werkplaats. Natuurlijk verrichten wij ook kleine deelreparaties of naar wens enkel mechanisch onderhoud en stemwerk.

Ons uitgangspunt bij reparatie, restauratie of herstelwerkzaamheden van de instrumenten is het behoud van de originele kwaliteiten van ieder instrument. Dit gebeurt altijd in overleg met de eventuele opdrachtgever.

Door de brede specifieke vakkennis zijn wij in staat hoogwaardige reparaties uit te voeren zowel op:

  • Esthetisch vlak ( politoeren, kast reparaties en ivoor reparaties )
  • Akoestische gedeelte ( zangbodem, kammen en besnaringen )
  • Constructief ( kast reparaties en stemblokken )
  • Mechanisch ( mechaniek reparaties, afregel- en intoneerwerk ).

Per jaar hebben wij meerdere grotere reparatieopdrachten vanuit heel Nederland of zelfs het buitenland. Grote en kleine merken, voor beroepspianisten of de piano van oma of opa in ere herstellen, we geven een open en eerlijk advies en gaan in overleg alvorens te beginnen.

Politoeren

Retoucheren

Afregelen mechaniekwerk

Bodem besnaring stemblok

Bodemreparatie

klavierreparatie

Kastreparatie